Kajetan Koźmian

Kajetan Koźmian (1771-1856), poeta:

Pewnego fabrykanta zna cała Warszawa,

Króremu się koncepta sypią jak z rękawa,

W dzień gryzmoli, co we śnie przejdzie mu przez głowę,

Kodeksa wiejskie, leśne, graniczne, handlowe,

Statuta, urządzenia, uchwały,

Zaledwie w nich policzyć można rozdziały.

 

Cyt. za: Maciej Mycielski, "Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli". Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (do 1830 roku), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, s. 169-170.