Julian Klaczko

Julian Klaczko (1825-1908), publicysta, historyk sztuki i literatury:

Ale największym dziełem Staszica jest Hrubieszów. Czy w tym dziele Staszic okazał się synem nowej generacji i nowej epoki?... Niech na to pytanie każdy sobie sam odpowie! Któż wie nawet, czy pewni ograniczeniu ludzie naszego czasu, czytając zdanie nieśmiertelnego męża, że cywilizacja powinna dojść do tego stopnia, aby każdy człowiek mógł być właścicielem..., nie upatrzą w tym okropnego socjalizmu i Staszica nie nazwą - Czerwonym?!

 

Cyt. za: Julian Klaczko, Autobiografia Staszica, "Goniec polski", 1850, nr 130, s. 507-508.