Fryderyk Skarbek

Fryderyk Skarbek (1792-1866), ekonomista, publicysta, pisarz:

Staszic nie należał do rzędu ludzi, którzy słodyczą charakteru i uprzejmością w obejściu przyciągają do siebie i jednają sobie przychylność. Pod względem zasad politycznych nie dzielił on wcale zdań ultraliberalnych, lecz powstając przeciwko despotyzmowi i marząc o usamowolnieniu ludzi, był nieraz sam despotycznym w urzędowaniu swoim i z tego powodu licznych miał przeciwników. Powierzchowność jego, wprawdzie miła i poważna, była nieraz przedmiotem żartów, w skutku niedbałości o siebie samego pod względem już to ubioru, już to mieszkania i ekwipażu, słowem całego sposobu życia. Gruntownie uczony i opiekun tak nauk, jako też tych, którzy im się poświęcali, był - rzec śmiało można - dziwacznym pisarzem, kiedy go porywała poetycka wena opiewania niemiarowym i nierymowym wierszem Rodu ludzkiego, językiem prawie dla nikogo z ziomków niezrozumiałym. Pomimo tego wszystkiego, przez niezachwianą prawość i moc charakteru, przez sposób użycia majątku swego i przez wyrzeczenie się wszelkich względów osobistych dla dobra kraju, zjednał sobie wreszcie takie powszechne poważanie, jakiego nie osiągnął żaden inny pojedynczy obywatel, który stanowczo na los kraju nie wpływał.

 

Cyt. za: Pamiętniki Fryderyka hrabiego Skarbka, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Piotr Mysłakowski, Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2009, s. 185-186.